Intro
     Journal of nanjing normal university (engineering), major in electrical engineering, electronic engineering, electric engineering, control science and engineering, chemical engineering and technology, materials science and engineering, environmental science and engineering, biomedical and engineering in the areas of academic research, technology research and application of research papers.
Current Issue
Publication
CONTENTS
[]
[Abstract](23) [PDF: 685KB] (13)
[0-]
[]
[Abstract](11) [PDF: 2280KB] (10)
[Liu Yaodong,Sun Ran,Jiang Wenchao,Liu Xuan,Zhang Yun]
[Abstract](24) [PDF: 1739KB] (13)
[Zhao Junwei1,2,Qiao Yanbin1,2,Zhang Haifeng1,2,Chen Yanning1,2,Li Jiewei1,2,Fu Rongjie1,2]
[Abstract](15) [PDF: 3435KB] (11)
[Zhang Yuhuan,Ren Hongyu,Zhang Zhuling,Su Xing,Wang Sheng]
[Abstract](17) [PDF: 5499KB] (11)
[Zhang Jun1,Wang Yongan2,Sun Minghui2,Huang Junshuo2,Zhao Xudong2,Qiu Wei3]
[Abstract](16) [PDF: 1961KB] (18)
[Guan Weixiang1,Qian Junxia2,Wang Liang2,Zhang Hailong1,Wang Enrong1]
[Abstract](15) [PDF: 1799KB] (15)
[Chen Baoxiang1,Zhu Zhibo2,Huang Junshuo2,Wang Yongan2]
[Abstract](14) [PDF: 1115KB] (12)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  Hu minqiang

 • Associate Editors-in-Chief:

 • Mo xiangyin 

 • Address:

 • 122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Tel:

  025-83598631

 • E-mail

  gkxb@njun.edu.cn

 • Website

  xuebao.njnu.edu.cn

 • Domestic distribution

  Chinese version of the library circulation department

 • Foreign sales

  Longyuan international journal net

 • ISSN:        CN:

  1672-1292       32-1684/T