Intro
     Journal of nanjing normal university (engineering), major in electrical engineering, electronic engineering, electric engineering, control science and engineering, chemical engineering and technology, materials science and engineering, environmental science and engineering, biomedical and engineering in the areas of academic research, technology research and application of research papers.
Current Issue
Publication
CONTENTS
[0-]
[]
[Abstract](691) [PDF: 5599KB] (2106)
[0-]
[]
[Abstract](180) [PDF: 694KB] (259)
[Huang Jinyan1,Wu Wei1,2,Wang Xiaoyu1,Xia Man1,Qin Zhixuan1,Liao Yangsang1,Yang Chen1]
[Abstract](184) [PDF: 3753KB] (287)
[Wu Xingyu1,Min Fuhong1,Wang Guoning2,Wang Zhigang2,Hou Kai2]
[Abstract](157) [PDF: 1882KB] (225)
[Lu Fei1,2,Shen Shibin1,3,Su Xiaoyun1,2,Xie Fei1,2,3,Zhang Yue1,Liu Yijian1,2,3]
[Abstract](151) [PDF: 3787KB] (214)
[Zhang Xuewei1,Wang Jiayi1,Chen Dandan1,2,3]
[Abstract](172) [PDF: 5689KB] (220)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  Hu minqiang

 • Associate Editors-in-Chief:

 • Mo xiangyin 

 • Address:

 • 122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Tel:

  025-83598631

 • E-mail

  gkxb@njun.edu.cn

 • Website

  xuebao.njnu.edu.cn

 • Domestic distribution

  Chinese version of the library circulation department

 • Foreign sales

  Longyuan international journal net

 • ISSN:        CN:

  1672-1292       32-1684/T