Intro
     Journal of nanjing normal university (engineering), major in electrical engineering, electronic engineering, electric engineering, control science and engineering, chemical engineering and technology, materials science and engineering, environmental science and engineering, biomedical and engineering in the areas of academic research, technology research and application of research papers.
Current Issue
Publication
CONTENTS
[0-]
[]
[Abstract](13) [PDF: 681KB] (15)
[0-]
[]
[Abstract](14) [PDF: 7882KB] (28)
[Qian Ziwei1,2,Sun Yichao1,2,Wang Qi1,2,Ji Shunxiang1,2,Zhou Min1,2,Zeng Baichen1,2]
[Abstract](21) [PDF: 1097KB] (11)
[Yang Yang,Ding Shuye,Xu Zhengrong,Yang Xu,Wang Shun]
[Abstract](18) [PDF: 1191KB] (15)
[Feng Changsheng1,2,Xiong Jianxi1,2,Zhang Zheng1,2,Jiang Caiyun3,4,Wang Yuping1,2]
[Abstract](22) [PDF: 1150KB] (12)
[Qiu Yu1,Wang Yanhua1,2,3,Chen Xi1,Sun Tian1,Wang Fangfang1,Zhang Maoheng1,3,Li Chunhua4]
[Abstract](14) [PDF: 2039KB] (9)
[Li Qun1,2,Zhou Yan1,2,Zhang Shengtian1,2,Wan Jinzhong1,2,Zheng Liping1,2,Feng Yanhong1,2,Wang Fenghe3,Fan Tingting1,2]
[Abstract](16) [PDF: 1046KB] (10)
Info
 • Administrated by:

  Department of Education of Jiangsu Province

 • Sponsored by:

  Nanjing Normal University

 • Published by:

  Editorial Board of JNNU

 • Editor-in-Chief:

  Hu minqiang

 • Associate Editors-in-Chief:

 • Mo xiangyin 

 • Address:

 • 122Ninghai Road,Nanjing 210097, China

 • Tel:

  025-83598631

 • E-mail

  gkxb@njun.edu.cn

 • Website

  xuebao.njnu.edu.cn

 • Domestic distribution

  Chinese version of the library circulation department

 • Foreign sales

  Longyuan international journal net

 • ISSN:        CN:

  1672-1292       32-1684/T