high-impact papers list
Home > high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1
Sun Yongxi,Wang Yipin,Huang Xiaoqin

2014 01 [82-86][Abstract](2502)[PDF:938KB ](444)
2502
2
Tian Xiaoyan,Zheng Yulian,Long Peng,Sun Pindong

2014 01 [1-6][Abstract](789)[PDF:1564KB ](299)
789
3
Chen Yu1,Qian Gang1,Shen Lingling1,2

2017 02 [87-][Abstract](489)[PDF:893KB ](121)
489
4
Zhang Yong1,Qin Yang2,Cheng Panpan1,Ma Chenhuang1,Zhang Xianqiu1

2017 02 [75-][Abstract](480)[PDF:992KB ](109)
480
5
Wang Rongrong1,Li Ping2,Zeng Yumin1,Wei Yi1

2017 02 [63-][Abstract](465)[PDF:1083KB ](109)
465
6
Liu Jiajia,Zhou Hongbiao,Ju Yong

2013 01 [68-][Abstract](360)[PDF:861KB ](299)
360
7
Zhu Chengbiao,Ma Baoping,Zhu Xuemei

2015 04 [1-][Abstract](275)[PDF:1794KB ](991)
275
8
Tian Feng,Zhu Xuemei

2015 03 [1-][Abstract](259)[PDF:2078KB ](324)
259
9
Shao Shuyi,Min Fuhong,Li Denghui,Huang Wendi

2015 01 [1-7][Abstract](246)[PDF:2230KB ](307)
246
10 240
11 213
12 196
13
Lian Meilin1,Chen Zeyu2,Gu Zhihua1,Xu Xiaohui1,Zhang Jinlong1

2012 04 [6-10][Abstract](191)[PDF:357KB ](278)
191
14
Jiang Nan1,Wang Qi1,Wang Enrong1,Wang Hualei2,Fu Xiangyun2,Feng Bo2,Zhang Zhifu2

2016 02 [1-][Abstract](191)[PDF:1080KB ](352)
191
15 189
16 183
17
Ma Meiling,Min Fuhong,Shao Shuyi,Huang Miaoyu

2013 03 [1-8][Abstract](183)[PDF:1831KB ](246)
183
18
Chu Pengchao,Zheng Yulian,Tian Xiaoyan,Sun Pindong

2012 04 [16-21][Abstract](181)[PDF:570KB ](263)
181
19
He Xiongfeng1,Ji Tongzhou1,Li Xianyun2,Zhang Mai1

2012 04 [27-32][Abstract](178)[PDF:1322KB ](302)
178
20
Zhou Jianqiang,Liu Huai,Zhang Hailong,Li Zhen

2012 04 [67-72][Abstract](175)[PDF:630KB ](302)
175
21
Li Tianran1,Qian Xusheng2

2012 03 [1-5][Abstract](175)[PDF:595KB ](320)
175
22
Jin Ke

2012 02 [1-6][Abstract](174)[PDF:587KB ](507)
174
23 173
24
Zheng Yulian,Tian Xiaoyan,Sun Pindong

2012 04 [22-26][Abstract](173)[PDF:920KB ](288)
173
25
Wang Zhulin,Min Fuhong,Peng Guangya,Wang Yaoda

2016 01 [1-][Abstract](172)[PDF:3309KB ](275)
172
26
Zong Yuan,Zeng Yumin,Sun Yongxi,Zheng Rui

2013 01 [62-][Abstract](170)[PDF:693KB ](298)
170
27 168
28
Liu Yong,Zhao Yang,Zhang Yuhuan,Yan Wei,Dou Aiyu,Guo Qinglong

2013 01 [1-][Abstract](166)[PDF:1718KB ](324)
166
29
Huo Xiaoyu,Sun Pindong,Long Peng,Wang Sicong

2015 02 [9-][Abstract](163)[PDF:1580KB ](323)
163
30
Chen Jie,Liang Jian,Han Bing,Feng Shaotong,Nie Shouping,Zhu Zhuqing

2012 04 [33-38][Abstract](161)[PDF:830KB ](298)
161
31
Zhou Lei1,Chen Yang2,Deng Lingxiang1,Li Baoting1,Han Qin1,Yan Wei2

2012 03 [18-22][Abstract](161)[PDF:716KB ](360)
161
32
Zhang Yuhuan1,Zhao Yang1,Liu Yong1,Sun Hongyan2,Guo Qinglong1,He Wei2

2012 03 [23-26][Abstract](160)[PDF:592KB ](332)
160
33
Sun Shaodong1,Zhang Mengqun2,Ma Xiang2,He Shijian1,Wan Suwen1

2012 04 [78-81][Abstract](160)[PDF:532KB ](325)
160
34
Chen Daosheng1,Deng Lingxiang1,Zhou Lei1,Chen Yang2,Yan Wei2,Dou Aiyu2

2013 01 [7-][Abstract](160)[PDF:1056KB ](270)
160
35
Liu Yang,Xia Weiwei,Song Tiecheng,Shen Lianfeng

2012 04 [44-49][Abstract](156)[PDF:503KB ](257)
156
36 153
37 150
38 150
39 149
40
Shen Tong1,Zhu Hao2,Hu Jing2,Song Tiecheng2

2013 01 [20-][Abstract](149)[PDF:1273KB ](338)
149
41
Li Yongjian1,Zhao Zuoxi2,Gao Junwen1

2015 02 [20-][Abstract](148)[PDF:1630KB ](371)
148
42
Fang Dawei1,Sun Xiaodong1,Ma Qingyu1,Miao Hua2

2013 01 [25-][Abstract](147)[PDF:718KB ](261)
147
43
Yang Jiquan,Xu Luzhao,Li Cheng,Wang Jingxuan,Yin Yanan

2013 02 [1-6][Abstract](147)[PDF:903KB ](296)
147
44
Yao Xiaojun,Zhao Jianfeng,Shi Chao

2012 03 [10-17][Abstract](147)[PDF:731KB ](304)
147
45 146
46
Dou Aiyu1,Zhang Yueming2,Yan Wei1,Zhang Yuhuan1,Liu Yong1,Guo Qinglong1

2013 01 [11-][Abstract](146)[PDF:594KB ](330)
146
47
Han Tingjing,Wang Liang,Yuan Caojin,Nie Shouping,Feng Shaotong,Yao Lili,Jiang Zhijun,Zhou Yi,Qiang Junjie

2016 01 [76-][Abstract](144)[PDF:2160KB ](207)
144
48
Yang Jianfei1,Hu Yuwen2,Wu Huaren1,Yang Jiquan1

2014 03 [1-][Abstract](141)[PDF:1751KB ](275)
141
49
Su Pengfei,Wu Wei,Gao Xuna,Dai Suzhou,Zhao Wenjie,Meng Zhijun

2016 01 [53-][Abstract](140)[PDF:2352KB ](232)
140
50
Yan Haiwei,Zhang Luofei,Du Shuangwei,Xu Yinlin

2015 01 [30-34][Abstract](136)[PDF:1561KB ](258)
136