high-impact papers list
Home > high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1
Sun Yongxi,Wang Yipin,Huang Xiaoqin

2014 01 [82-86][Abstract](2504)[PDF:938KB ](472)
2504
2
Tian Xiaoyan,Zheng Yulian,Long Peng,Sun Pindong

2014 01 [1-6][Abstract](792)[PDF:1564KB ](334)
792
3
Chen Yu1,Qian Gang1,Shen Lingling1,2

2017 02 [87-][Abstract](521)[PDF:893KB ](166)
521
4
Zhang Yong1,Qin Yang2,Cheng Panpan1,Ma Chenhuang1,Zhang Xianqiu1

2017 02 [75-][Abstract](511)[PDF:992KB ](160)
511
5
Wang Rongrong1,Li Ping2,Zeng Yumin1,Wei Yi1

2017 02 [63-][Abstract](492)[PDF:1083KB ](146)
492
6
Liu Jiajia,Zhou Hongbiao,Ju Yong

2013 01 [68-][Abstract](364)[PDF:861KB ](334)
364
7
Zhu Chengbiao,Ma Baoping,Zhu Xuemei

2015 04 [1-][Abstract](279)[PDF:1794KB ](1125)
279
8
Tian Feng,Zhu Xuemei

2015 03 [1-][Abstract](263)[PDF:2078KB ](356)
263
9
Shao Shuyi,Min Fuhong,Li Denghui,Huang Wendi

2015 01 [1-7][Abstract](250)[PDF:2230KB ](332)
250
10 245
11 216
12 198
13
Jiang Nan1,Wang Qi1,Wang Enrong1,Wang Hualei2,Fu Xiangyun2,Feng Bo2,Zhang Zhifu2

2016 02 [1-][Abstract](196)[PDF:1080KB ](384)
196
14
Lian Meilin1,Chen Zeyu2,Gu Zhihua1,Xu Xiaohui1,Zhang Jinlong1

2012 04 [6-10][Abstract](193)[PDF:357KB ](307)
193
15 191
16 188
17
Ma Meiling,Min Fuhong,Shao Shuyi,Huang Miaoyu

2013 03 [1-8][Abstract](186)[PDF:1831KB ](280)
186
18
Chu Pengchao,Zheng Yulian,Tian Xiaoyan,Sun Pindong

2012 04 [16-21][Abstract](186)[PDF:570KB ](303)
186
19
He Xiongfeng1,Ji Tongzhou1,Li Xianyun2,Zhang Mai1

2012 04 [27-32][Abstract](182)[PDF:1322KB ](341)
182
20
Zheng Yulian,Tian Xiaoyan,Sun Pindong

2012 04 [22-26][Abstract](178)[PDF:920KB ](325)
178
21
Zhou Jianqiang,Liu Huai,Zhang Hailong,Li Zhen

2012 04 [67-72][Abstract](178)[PDF:630KB ](338)
178
22 178
23
Jin Ke

2012 02 [1-6][Abstract](177)[PDF:587KB ](552)
177
24
Li Tianran1,Qian Xusheng2

2012 03 [1-5][Abstract](177)[PDF:595KB ](356)
177
25
Wang Zhulin,Min Fuhong,Peng Guangya,Wang Yaoda

2016 01 [1-][Abstract](175)[PDF:3309KB ](306)
175
26
Zong Yuan,Zeng Yumin,Sun Yongxi,Zheng Rui

2013 01 [62-][Abstract](174)[PDF:693KB ](327)
174
27 170
28
Liu Yong,Zhao Yang,Zhang Yuhuan,Yan Wei,Dou Aiyu,Guo Qinglong

2013 01 [1-][Abstract](169)[PDF:1718KB ](360)
169
29
Huo Xiaoyu,Sun Pindong,Long Peng,Wang Sicong

2015 02 [9-][Abstract](168)[PDF:1580KB ](354)
168
30
Zhou Lei1,Chen Yang2,Deng Lingxiang1,Li Baoting1,Han Qin1,Yan Wei2

2012 03 [18-22][Abstract](165)[PDF:716KB ](399)
165
31
Zhang Yuhuan1,Zhao Yang1,Liu Yong1,Sun Hongyan2,Guo Qinglong1,He Wei2

2012 03 [23-26][Abstract](164)[PDF:592KB ](375)
164
32
Chen Jie,Liang Jian,Han Bing,Feng Shaotong,Nie Shouping,Zhu Zhuqing

2012 04 [33-38][Abstract](163)[PDF:830KB ](343)
163
33
Chen Daosheng1,Deng Lingxiang1,Zhou Lei1,Chen Yang2,Yan Wei2,Dou Aiyu2

2013 01 [7-][Abstract](163)[PDF:1056KB ](303)
163
34
Sun Shaodong1,Zhang Mengqun2,Ma Xiang2,He Shijian1,Wan Suwen1

2012 04 [78-81][Abstract](162)[PDF:532KB ](365)
162
35
Liu Yang,Xia Weiwei,Song Tiecheng,Shen Lianfeng

2012 04 [44-49][Abstract](159)[PDF:503KB ](290)
159
36 156
37 154
38 152
39
Li Yongjian1,Zhao Zuoxi2,Gao Junwen1

2015 02 [20-][Abstract](152)[PDF:1630KB ](423)
152
40
Shen Tong1,Zhu Hao2,Hu Jing2,Song Tiecheng2

2013 01 [20-][Abstract](151)[PDF:1273KB ](378)
151
41 151
42
Yao Xiaojun,Zhao Jianfeng,Shi Chao

2012 03 [10-17][Abstract](150)[PDF:731KB ](344)
150
43
Fang Dawei1,Sun Xiaodong1,Ma Qingyu1,Miao Hua2

2013 01 [25-][Abstract](150)[PDF:718KB ](298)
150
44
Yang Jiquan,Xu Luzhao,Li Cheng,Wang Jingxuan,Yin Yanan

2013 02 [1-6][Abstract](150)[PDF:903KB ](326)
150
45
Dou Aiyu1,Zhang Yueming2,Yan Wei1,Zhang Yuhuan1,Liu Yong1,Guo Qinglong1

2013 01 [11-][Abstract](149)[PDF:594KB ](358)
149
46 149
47
Han Tingjing,Wang Liang,Yuan Caojin,Nie Shouping,Feng Shaotong,Yao Lili,Jiang Zhijun,Zhou Yi,Qiang Junjie

2016 01 [76-][Abstract](147)[PDF:2160KB ](246)
147
48
Yang Jianfei1,Hu Yuwen2,Wu Huaren1,Yang Jiquan1

2014 03 [1-][Abstract](145)[PDF:1751KB ](313)
145
49
Su Pengfei,Wu Wei,Gao Xuna,Dai Suzhou,Zhao Wenjie,Meng Zhijun

2016 01 [53-][Abstract](144)[PDF:2352KB ](257)
144
50
Yan Haiwei,Zhang Luofei,Du Shuangwei,Xu Yinlin

2015 01 [30-34][Abstract](140)[PDF:1561KB ](305)
140