high-impact papers list
Home > high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1
Sun Yongxi,Wang Yipin,Huang Xiaoqin

2014 01 [82-86][Abstract](2500)[PDF:938KB ](417)
2500
2
Tian Xiaoyan,Zheng Yulian,Long Peng,Sun Pindong

2014 01 [1-6][Abstract](787)[PDF:1564KB ](285)
787
3
Liu Jiajia,Zhou Hongbiao,Ju Yong

2013 01 [68-][Abstract](357)[PDF:861KB ](275)
357
4
Zhu Chengbiao,Ma Baoping,Zhu Xuemei

2015 04 [1-][Abstract](265)[PDF:1794KB ](831)
265
5
Tian Feng,Zhu Xuemei

2015 03 [1-][Abstract](255)[PDF:2078KB ](302)
255
6
Shao Shuyi,Min Fuhong,Li Denghui,Huang Wendi

2015 01 [1-7][Abstract](241)[PDF:2230KB ](288)
241
7 236
8 210
9 194
10
Lian Meilin1,Chen Zeyu2,Gu Zhihua1,Xu Xiaohui1,Zhang Jinlong1

2012 04 [6-10][Abstract](189)[PDF:357KB ](255)
189
11 185
12
Jiang Nan1,Wang Qi1,Wang Enrong1,Wang Hualei2,Fu Xiangyun2,Feng Bo2,Zhang Zhifu2

2016 02 [1-][Abstract](185)[PDF:1080KB ](328)
185
13 181
14
Chu Pengchao,Zheng Yulian,Tian Xiaoyan,Sun Pindong

2012 04 [16-21][Abstract](176)[PDF:570KB ](239)
176
15
He Xiongfeng1,Ji Tongzhou1,Li Xianyun2,Zhang Mai1

2012 04 [27-32][Abstract](173)[PDF:1322KB ](267)
173
16
Jin Ke

2012 02 [1-6][Abstract](172)[PDF:587KB ](478)
172
17
Li Tianran1,Qian Xusheng2

2012 03 [1-5][Abstract](171)[PDF:595KB ](289)
171
18
Zhou Jianqiang,Liu Huai,Zhang Hailong,Li Zhen

2012 04 [67-72][Abstract](170)[PDF:630KB ](274)
170
19
Ma Meiling,Min Fuhong,Shao Shuyi,Huang Miaoyu

2013 03 [1-8][Abstract](170)[PDF:1831KB ](224)
170
20
Zheng Yulian,Tian Xiaoyan,Sun Pindong

2012 04 [22-26][Abstract](168)[PDF:920KB ](260)
168
21 168
22
Wang Zhulin,Min Fuhong,Peng Guangya,Wang Yaoda

2016 01 [1-][Abstract](168)[PDF:3309KB ](253)
168
23
Zong Yuan,Zeng Yumin,Sun Yongxi,Zheng Rui

2013 01 [62-][Abstract](166)[PDF:693KB ](276)
166
24 164
25
Liu Yong,Zhao Yang,Zhang Yuhuan,Yan Wei,Dou Aiyu,Guo Qinglong

2013 01 [1-][Abstract](163)[PDF:1718KB ](297)
163
26
Chen Jie,Liang Jian,Han Bing,Feng Shaotong,Nie Shouping,Zhu Zhuqing

2012 04 [33-38][Abstract](159)[PDF:830KB ](257)
159
27
Sun Shaodong1,Zhang Mengqun2,Ma Xiang2,He Shijian1,Wan Suwen1

2012 04 [78-81][Abstract](158)[PDF:532KB ](295)
158
28
Huo Xiaoyu,Sun Pindong,Long Peng,Wang Sicong

2015 02 [9-][Abstract](158)[PDF:1580KB ](296)
158
29
Chen Daosheng1,Deng Lingxiang1,Zhou Lei1,Chen Yang2,Yan Wei2,Dou Aiyu2

2013 01 [7-][Abstract](156)[PDF:1056KB ](246)
156
30
Zhang Yuhuan1,Zhao Yang1,Liu Yong1,Sun Hongyan2,Guo Qinglong1,He Wei2

2012 03 [23-26][Abstract](156)[PDF:592KB ](305)
156
31
Zhou Lei1,Chen Yang2,Deng Lingxiang1,Li Baoting1,Han Qin1,Yan Wei2

2012 03 [18-22][Abstract](155)[PDF:716KB ](336)
155
32
Liu Yang,Xia Weiwei,Song Tiecheng,Shen Lianfeng

2012 04 [44-49][Abstract](154)[PDF:503KB ](234)
154
33 150
34 148
35 147
36 147
37
Fang Dawei1,Sun Xiaodong1,Ma Qingyu1,Miao Hua2

2013 01 [25-][Abstract](145)[PDF:718KB ](231)
145
38 144
39
Yao Xiaojun,Zhao Jianfeng,Shi Chao

2012 03 [10-17][Abstract](144)[PDF:731KB ](271)
144
40
Shen Tong1,Zhu Hao2,Hu Jing2,Song Tiecheng2

2013 01 [20-][Abstract](143)[PDF:1273KB ](313)
143
41
Yang Jiquan,Xu Luzhao,Li Cheng,Wang Jingxuan,Yin Yanan

2013 02 [1-6][Abstract](143)[PDF:903KB ](278)
143
42
Li Yongjian1,Zhao Zuoxi2,Gao Junwen1

2015 02 [20-][Abstract](142)[PDF:1630KB ](337)
142
43
Han Tingjing,Wang Liang,Yuan Caojin,Nie Shouping,Feng Shaotong,Yao Lili,Jiang Zhijun,Zhou Yi,Qiang Junjie

2016 01 [76-][Abstract](141)[PDF:2160KB ](185)
141
44
Dou Aiyu1,Zhang Yueming2,Yan Wei1,Zhang Yuhuan1,Liu Yong1,Guo Qinglong1

2013 01 [11-][Abstract](140)[PDF:594KB ](299)
140
45
Yang Jianfei1,Hu Yuwen2,Wu Huaren1,Yang Jiquan1

2014 03 [1-][Abstract](137)[PDF:1751KB ](255)
137
46
Su Pengfei,Wu Wei,Gao Xuna,Dai Suzhou,Zhao Wenjie,Meng Zhijun

2016 01 [53-][Abstract](135)[PDF:2352KB ](210)
135
47
Yan Haiwei,Zhang Luofei,Du Shuangwei,Xu Yinlin

2015 01 [30-34][Abstract](133)[PDF:1561KB ](237)
133
48
Wang Ziran1,Shi Nianfeng2,3,Liu Xuejun3,4

2015 02 [77-][Abstract](132)[PDF:1651KB ](268)
132
49
Li Cheng1,Yang Jiquan1,Li Chao2,Xu Luzhao1

2013 01 [15-][Abstract](132)[PDF:1008KB ](254)
132
50
Bao Jingyun1,Zhang Hairu2,Fan Hongtu2,Liu Hao3,Yang Hongmin3

2013 01 [30-][Abstract](130)[PDF:1339KB ](283)
130