high-impact papers list
Home > high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1
Sun Yongxi,Wang Yipin,Huang Xiaoqin

2014 01 [82-86][Abstract](2824)[PDF:938KB ](931)
2824
2
Chen Yu1,Qian Gang1,Shen Lingling1,2

2017 02 [87-][Abstract](1211)[PDF:893KB ](703)
1211
3
Wang Wenkang1,Bu Changsheng1,Xiong Jinqin1,Wang Xinye1,Zhang Jubing1,Piao Guilin1,Zhang Xiaoyong2

2017 04 [53-][Abstract](1195)[PDF:1180KB ](635)
1195
4
Tian Xiaoyan,Zheng Yulian,Long Peng,Sun Pindong

2014 01 [1-6][Abstract](1081)[PDF:1564KB ](727)
1081
5
Guo Qing1,2,4,Ke Wei1,2,4,Tang Wanchun1,2,4,Zhang Xueying3,4,Sheng Yehua3,4

2017 04 [71-][Abstract](1050)[PDF:1283KB ](707)
1050
6
Wang Jing1,2,Shi Yan1,2,Yang Hongmin1,2,Jiang Xiaoxiang1,2

2017 04 [86-][Abstract](1027)[PDF:1303KB ](661)
1027
7
Qu Peipei,Niu Baolian,An Haiyang,Yu Yuejin

2017 04 [44-][Abstract](1007)[PDF:1781KB ](623)
1007
8 935
9
Zhang Yong1,Qin Yang2,Cheng Panpan1,Ma Chenhuang1,Zhang Xianqiu1

2017 02 [75-][Abstract](928)[PDF:992KB ](664)
928
10 874
11 867
12 865
13 847
14
Wan Yi1,Zhang Hanwen2,Yan Wei3,Wang Zhuang3

2017 04 [7-][Abstract](820)[PDF:1107KB ](729)
820
15
Wang Rongrong1,Li Ping2,Zeng Yumin1,Wei Yi1

2017 02 [63-][Abstract](808)[PDF:1083KB ](640)
808
16
Wu Bin,Tao Wei,Zhao Yang,Ma Baoping,Li Shijin

2017 02 [19-][Abstract](789)[PDF:1450KB ](784)
789
17
Wang Yuntao,Qian Weixing,Xu Hao,Zheng Tingting,Song Tianwei

2017 04 [14-][Abstract](786)[PDF:1409KB ](807)
786
18
Guo Yong,Yang Jianfei,Qiu Xin,Cao Wei

2017 04 [25-][Abstract](785)[PDF:2017KB ](624)
785
19
Hu Haoyu1,Hu Di1,2,3,Cheng Xinghua1,Wang Qianru1

2018 01 [71-][Abstract](764)[PDF:2899KB ](489)
764
20
Liu Shuyan,Wang Qingdong,Li Yuzhi,Guo Gepu,Ma Qingyu

2016 04 [8-][Abstract](748)[PDF:2108KB ](536)
748
21 733
22
Gao Xuna1,Wu Wei1,2,Dai Suzhou1,Wang Xiaoyu1,Meng Zhijun1,Liu Pengpeng1

2017 01 [48-][Abstract](725)[PDF:4335KB ](679)
725
23
Xu Guanyi1,2,Yao Yuchen1,2,Zhang Zhongbin1,2,Huang Hu1,2,Wang Qing3,Li Feng3

2017 03 [44-][Abstract](719)[PDF:1051KB ](3159)
719
24 717
25
Jiang Nan1,Wang Qi1,Wang Enrong1,Wang Hualei2,Fu Xiangyun2,Feng Bo2,Zhang Zhifu2

2016 02 [1-][Abstract](712)[PDF:1080KB ](809)
712
26
Li Binbin,Xu Qin,Zhao Jiabin,Hong Yuan

2017 03 [51-][Abstract](711)[PDF:2068KB ](405)
711
27
Wang Keqi1,Yang Zhi2,Xu Qingyuan1

2016 04 [22-][Abstract](709)[PDF:1498KB ](593)
709
28
Wang Qin1,Wu Wei1,2,Gu Chenjie1,Liu Songsong1,Liu Lin1,Yang Hao1

2017 01 [58-][Abstract](703)[PDF:1283KB ](416)
703
29
Chu Zhoujian,Min Fuhong,Wang Yaoda,Wu Xuehong

2016 01 [36-][Abstract](702)[PDF:2551KB ](558)
702
30
Li Yongjian1,Zhao Zuoxi2,Gao Junwen1

2015 02 [20-][Abstract](701)[PDF:1630KB ](1484)
701
31
Zhu Chengbiao,Ma Baoping,Zhu Xuemei

2015 04 [1-][Abstract](690)[PDF:1794KB ](2842)
690
32
Zhang Yuhuan1,Zhao Yang1,Liu Yong1,Sun Hongyan2,Guo Qinglong1,He Wei2

2012 03 [23-26][Abstract](689)[PDF:592KB ](825)
689
33
Zhou Lei1,Chen Yang2,Deng Lingxiang1,Li Baoting1,Han Qin1,Yan Wei2

2012 03 [18-22][Abstract](688)[PDF:716KB ](985)
688
34
Li Lin1,Xu Hai2,Geng Lu3,Yan Wei3,Qiu Dongmei1,Gao Xiang3

2017 02 [1-][Abstract](686)[PDF:7034KB ](764)
686
35
YIN Pengfei,WANG Shengyue

2006 No.04 [50-52][Abstract](684)[PDF:488KB ](435)
684
36
Shao Shuyi,Min Fuhong,Li Denghui,Huang Wendi

2015 01 [1-7][Abstract](682)[PDF:2230KB ](783)
682
37 680
38
Chen Daosheng1,Deng Lingxiang1,Zhou Lei1,Chen Yang2,Yan Wei2,Dou Aiyu2

2013 01 [7-][Abstract](676)[PDF:1056KB ](737)
676
39
Wu Jiawei1,Shen Lingling1,2,Qian Gang1

2017 03 [63-][Abstract](673)[PDF:915KB ](420)
673
40
Zou Ming1,Bao Xianliang2,Chen Nianhai2,Xu Yifan2,Zhuang Jianjun2,Ning Xinbao2

2015 02 [83-][Abstract](670)[PDF:1065KB ](572)
670
41
Qian Chenlu12,Wang Xin12,Li Dong12,Zhu Lin12,Zhao Xiaobao12

2016 02 [54-][Abstract](669)[PDF:1742KB ](703)
669
42
He Xiongfeng1,Ji Tongzhou1,Li Xianyun2,Zhang Mai1

2012 04 [27-32][Abstract](669)[PDF:1322KB ](806)
669
43
Wang Zhuang,Yang Xiong,Zhao Yang,Ma Baoping,Li Shijin

2017 02 [13-][Abstract](667)[PDF:2157KB ](546)
667
44 665
45 664
46 663
47 661
48
Zhang Huimin,Hu Tai

2016 02 [86-][Abstract](652)[PDF:2292KB ](588)
652
49
Chen Yang1,2,Zeng Cheng3,Cheng Cheng1,Zou Encen1,Gu Jianwei1,2,Lu You1,Xi Xuefeng1,2

2018 03 [39-][Abstract](650)[PDF:3906KB ](321)
650
50
Wang Zhulin,Min Fuhong,Peng Guangya,Wang Yaoda

2016 01 [1-][Abstract](647)[PDF:3309KB ](782)
647