high-impact papers list
Home > high-impact papers list
Rankings Article Browsed
1
Sun Yongxi,Wang Yipin,Huang Xiaoqin

2014 01 [82-86][Abstract](2567)[PDF:938KB ](568)
2567
2
Tian Xiaoyan,Zheng Yulian,Long Peng,Sun Pindong

2014 01 [1-6][Abstract](830)[PDF:1564KB ](418)
830
3
Chen Yu1,Qian Gang1,Shen Lingling1,2

2017 02 [87-][Abstract](608)[PDF:893KB ](274)
608
4
Zhang Yong1,Qin Yang2,Cheng Panpan1,Ma Chenhuang1,Zhang Xianqiu1

2017 02 [75-][Abstract](572)[PDF:992KB ](245)
572
5
Wang Rongrong1,Li Ping2,Zeng Yumin1,Wei Yi1

2017 02 [63-][Abstract](542)[PDF:1083KB ](232)
542
6
Liu Jiajia,Zhou Hongbiao,Ju Yong

2013 01 [68-][Abstract](416)[PDF:861KB ](426)
416
7
Zhu Chengbiao,Ma Baoping,Zhu Xuemei

2015 04 [1-][Abstract](340)[PDF:1794KB ](1401)
340
8
Shao Shuyi,Min Fuhong,Li Denghui,Huang Wendi

2015 01 [1-7][Abstract](321)[PDF:2230KB ](428)
321
9
Tian Feng,Zhu Xuemei

2015 03 [1-][Abstract](316)[PDF:2078KB ](534)
316
10 295
11
Jiang Nan1,Wang Qi1,Wang Enrong1,Wang Hualei2,Fu Xiangyun2,Feng Bo2,Zhang Zhifu2

2016 02 [1-][Abstract](294)[PDF:1080KB ](486)
294
12 269
13
Zhou Lei1,Chen Yang2,Deng Lingxiang1,Li Baoting1,Han Qin1,Yan Wei2

2012 03 [18-22][Abstract](263)[PDF:716KB ](520)
263
14
Zhang Yuhuan1,Zhao Yang1,Liu Yong1,Sun Hongyan2,Guo Qinglong1,He Wei2

2012 03 [23-26][Abstract](260)[PDF:592KB ](496)
260
15
He Xiongfeng1,Ji Tongzhou1,Li Xianyun2,Zhang Mai1

2012 04 [27-32][Abstract](256)[PDF:1322KB ](435)
256
16
Wang Zhulin,Min Fuhong,Peng Guangya,Wang Yaoda

2016 01 [1-][Abstract](253)[PDF:3309KB ](401)
253
17
Chu Pengchao,Zheng Yulian,Tian Xiaoyan,Sun Pindong

2012 04 [16-21][Abstract](251)[PDF:570KB ](382)
251
18
Zhou Jianqiang,Liu Huai,Zhang Hailong,Li Zhen

2012 04 [67-72][Abstract](243)[PDF:630KB ](444)
243
19 242
20 240
21
Huo Xiaoyu,Sun Pindong,Long Peng,Wang Sicong

2015 02 [9-][Abstract](239)[PDF:1580KB ](454)
239
22
Li Tianran1,Qian Xusheng2

2012 03 [1-5][Abstract](239)[PDF:595KB ](449)
239
23 239
24
Lian Meilin1,Chen Zeyu2,Gu Zhihua1,Xu Xiaohui1,Zhang Jinlong1

2012 04 [6-10][Abstract](238)[PDF:357KB ](387)
238
25 237
26 236
27 235
28
Zong Yuan,Zeng Yumin,Sun Yongxi,Zheng Rui

2013 01 [62-][Abstract](235)[PDF:693KB ](411)
235
29
Chen Daosheng1,Deng Lingxiang1,Zhou Lei1,Chen Yang2,Yan Wei2,Dou Aiyu2

2013 01 [7-][Abstract](235)[PDF:1056KB ](393)
235
30
Yang Jianfei1,Hu Yuwen2,Wu Huaren1,Yang Jiquan1

2014 03 [1-][Abstract](234)[PDF:1751KB ](405)
234
31
Qu Peipei,Niu Baolian,An Haiyang,Yu Yuejin

2017 04 [44-][Abstract](231)[PDF:1781KB ](227)
231
32 230
33
Wan Yi1,Zhang Hanwen2,Yan Wei3,Wang Zhuang3

2017 04 [7-][Abstract](230)[PDF:1107KB ](222)
230
34
Zheng Yulian,Tian Xiaoyan,Sun Pindong

2012 04 [22-26][Abstract](229)[PDF:920KB ](426)
229
35
Ma Meiling,Min Fuhong,Shao Shuyi,Huang Miaoyu

2013 03 [1-8][Abstract](227)[PDF:1831KB ](365)
227
36
Dou Aiyu1,Zhang Yueming2,Yan Wei1,Zhang Yuhuan1,Liu Yong1,Guo Qinglong1

2013 01 [11-][Abstract](224)[PDF:594KB ](448)
224
37
Wang Yuntao,Qian Weixing,Xu Hao,Zheng Tingting,Song Tianwei

2017 04 [14-][Abstract](224)[PDF:1409KB ](281)
224
38
Jin Ke

2012 02 [1-6][Abstract](223)[PDF:587KB ](672)
223
39
Shen Tong1,Zhu Hao2,Hu Jing2,Song Tiecheng2

2013 01 [20-][Abstract](218)[PDF:1273KB ](477)
218
40
Li Yongjian1,Zhao Zuoxi2,Gao Junwen1

2015 02 [20-][Abstract](218)[PDF:1630KB ](585)
218
41
Li Haoyang,Qiu Xin,Yang Jiquan,Shen Shibin

2017 04 [20-][Abstract](216)[PDF:1428KB ](273)
216
42
Wang Wenkang1,Bu Changsheng1,Xiong Jinqin1,Wang Xinye1,Zhang Jubing1,Piao Guilin1,Zhang Xiaoyong2

2017 04 [53-][Abstract](215)[PDF:1180KB ](214)
215
43
Wang Jing1,2,Shi Yan1,2,Yang Hongmin1,2,Jiang Xiaoxiang1,2

2017 04 [86-][Abstract](215)[PDF:1303KB ](233)
215
44
Li Lin1,Xu Hai2,Geng Lu3,Yan Wei3,Qiu Dongmei1,Gao Xiang3

2017 02 [1-][Abstract](215)[PDF:7034KB ](254)
215
45
Liu Yong,Zhao Yang,Zhang Yuhuan,Yan Wei,Dou Aiyu,Guo Qinglong

2013 01 [1-][Abstract](214)[PDF:1718KB ](441)
214
46
Sun Shaodong1,Zhang Mengqun2,Ma Xiang2,He Shijian1,Wan Suwen1

2012 04 [78-81][Abstract](214)[PDF:532KB ](467)
214
47
Fei Feng1,2,Huang Minjie1,2,Shen Jie1,Gu Yanping1,2,Shi Lei1,2,Wang Xiaonan1,2

2012 03 [38-42][Abstract](213)[PDF:487KB ](491)
213
48
Guo Yong,Yang Jianfei,Qiu Xin,Cao Wei

2017 04 [25-][Abstract](212)[PDF:2017KB ](224)
212
49
Zhang Song,Wei Yiming

2017 04 [39-][Abstract](210)[PDF:933KB ](203)
210
50
Yang Jiquan,Xu Luzhao,Li Cheng,Wang Jingxuan,Yin Yanan

2013 02 [1-6][Abstract](210)[PDF:903KB ](413)
210